Chủ đề

Những nội dung được gắn nhãn thực trạng đời sống các gia đình đa văn hóa việt nam - nước ngoài

Bác sĩ Thu Dễ tham gia Hội Thảo Quốc Tế “Thực trạng đời sống các gia đình đa văn hóa Việt Nam - Nước Ngoài: Cơ sở lý luận và so sánh xuyên quốc gia”

Ngày 28/12/2022 vừa qua tại thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội Thảo Quốc Tế “Thực trạng đời sống các gia đình đa văn hóa Việt Nam - Nước Ngoài: Cơ sở lý luận và so sánh xuyên quốc gia” được thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực ASEAN cùng với Đại Học Quốc Gia TPHCM và Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn , DHQG - HCM.